Asbest Attest en Inventaris: Even samengevat

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een officieel document dat wordt opgesteld door een erkende asbestdeskundige. Het bevat alle informatie over de aanwezige asbestmaterialen in een gebouw of werkzone, en de risico’s die er aan verbonden zijn. Het belang van zo een inventaris valt niet te onderschatten. Asbest is immers een zeer gevaarlijke en schadelijke stof voor onze gezondheid. Ook al is het sinds 2000 verboden om nog te bouwen met asbest, Vlaanderen is allerminst asbestvrij of -veilig. Daarom blijft het cruciaal om een asbestinventarisatie uit te voeren. Zo is men bewust van mogelijk aanwezige asbest en zijn potentiële gevaren.

Soorten asbestinventaris

Destructieve asbestinventaris:

Bij onderhouds- en renovatiewerken of het slopen van een gebouw laat je een destructieve asbestinventaris uitvoeren. Ze beschadigen of nemen dan alle zichtbare en ingesloten materialen weg. Op die manier kunnen ze die grondig analyseren en bestuderen. Zo krijg je een gedetailleerd en extensief overzicht van de aanwezige materialen en hun risico’s. Het opstellen van een destructieve inventaris is een complex en vaak schadelijk proces, waarbij men het risico loopt dat er asbestvezels loskomen. Daarom is het zeker noodzakelijk dat een erkende asbestdeskundige de inventaris uitvoert. Die kan de inventarisatie met de juiste expertise en materialen doen verlopen.

Niet-destructieve asbestinventaris:

Bij een niet-destructieve asbestinventaris inspecteren en onderzoeken ze enkel zichtbare, niet ingesloten materialen. Verdachte materialen beschadigen of nemen ze zelden weg. Meestal bestuderen ze die enkel visueel. Soms neemt men voor de zekerheid ook een klein staal van het materiaal. Dat wordt dan in een labo-onderzoek geanalyseerd. Aan een niet-destructieve asbestinventaris zijn minder risico’s verbonden. Men krijgt dan op een veilige manier een duidelijk overzicht van de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Toch blijft het nog steeds noodzakelijk dat een erkende asbestdeskundige de inventaris uitvoert. Zo minimaliseer en sluit je elk mogelijk risico volledig uit.

Voor wie?

Een asbestinventarisattest is voor velen al een verplicht document. Zo verplicht de federale arbeidswetswetgeving alle werknemers om over zo een attest te beschikken wanneer ze personeel tewerkstellen in een gebouw, of sloop- en renovatiewerken laten uitvoeren. Ook is het verplicht voor alle eigenaars die een woning hebben van het bouwjaar 2001 of vroeger. Vanaf 2032 wordt het een verplicht document voor alle gebouweigenaars in Vlaanderen.

Daarnaast is het voor iedereen die zijn woning wil verkopen, essentieel om een asbestinventaris te laten uitvoeren. Je geeft de zekerheid aan kopers dat hun toekomstige woning asbestvrij of -veilig is, en bovendien krijgen ze ook alle informatie over de verbonden risico’s indien er toch asbest aanwezig is.  

Hoe verloopt het proces?

Wanneer je besloten hebt om een asbestinventarisatie te laten doen van je woning, is het allereerst belangrijk om een erkende asbestdeskundige hiervoor in te schakelen. De gecertifieerde deskundige stelt de volledige inventaris op volgens een wettelijk bepaalde inventarisatieprocedure. Vooraleer de inspectie plaatsvindt, bekijkt de asbestdeskundige alle beschikbare en relevante documenten over het gebouw en zijn historiek. Daarna doet de deskundige een grondige inspectie van alle verdachte materialen, en nemen ze eventueel stalen. Aan de hand van de resultaten van het labo-onderzoek, stelt de asbestdeskundige een uitgebreid rapport op. Alle aanwezige asbestmaterialen worden opgelijst, net zoals hun risico’s. Tot slot krijg je advies en een plan om je woning asbestvrij te maken.

Of je nu wettelijk verplicht bent om een inventaris te laten doen, of graag zelf wil weten of je woning asbest bevat, een asbestinventaris is een essentieel en belangrijk onderzoek dat bijdraagt tot de veiligheid van je woning.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *