Asbest laten verwijderen in een woning: Zo gaat dat in zijn werk

Hoewel er sinds 1998 een algeheel verbod is op het gebruik van asbest in materialen, komt het nog wel voor in en rondom (oude) woningen en panden. Als je een huis hebt gekocht, is het handig om het huis te laten controleren op asbest. Ook wanneer je van plan bent een huis te verkopen, is het een goed idee om te kiezen voor een asbestattest. Voor een potentiële koper kan deze informatie van belang zijn, maar ook bescherm je jezelf als verkoper. Als er dan blijkt dat er asbest aanwezig is, kun je dit laten verwijderen. Hoe dat gaat, wordt stap voor stap uitgelegd in dit artikel.

Inmiddels is het algemeen bekend dat asbest kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Asbest vormt echter pas een risico op de gezondheid, wanneer de vezels vrijkomen door beschadiging van materiaal waar asbest in verwerkt is. Hoe meer asbestvezels worden ingeademd, des te groter het risico op gezondheidsproblemen wordt.

Wetgeving rondom hechtgebonden en losgebonden asbestverwijdering

In België is het niet verplicht om hechtgebonden asbest te laten verwijderen door een deskundige. Losgebonden asbest kun je daarentegen wél beter laten verwijderen door een deskundige. Verder is een asbestinventarisatie verplicht voor gebouwen van vóór het jaar 2001, waarvan de eigenaar zeker weet dat er asbest aanwezig is.

twee asbestverwijderaars die kijken naar een gebouw met asbestcement golfplaten

De verwijdering van asbest in 6 stappen:

  1. Identificatie en beoordeling: Voor verwijdering moet een asbestdeskundige eerst de aanwezigheid van asbest in de woning identificeren en beoordelen. De deskundige voert een grondige inspectie uit en neemt monsters voor een laboratoriumanalyse.
  2. Opstellen van een asbestverwijderingsplan: Op basis van de bevindingen van de inspectie en analyse wordt er een asbestverwijderingsplan opgesteld. Hierin staat informatie over de omvang van de verwijdering, op welke manier het verwijderd wordt en de benodigde beschermingsmaterialen en veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.
  3. Veiligheidsmaatregelen: Voorafgaand aan de verwijdering, neemt de deskundige strikte veiligheidsmaatregelen. Denk aan het afsluiten van het werkgebied, het installeren van luchtfilters om de vezels op te kunnen vangen, het bevochtigen van materialen om het vrijkomen van vezels minimaal te houden en het gebruik van beschermingsmiddelen door de werknemer die het gaat verwijderen.
  4. Verwijdering van de asbest bevattende materialen: De deskundige voert de verwijdering zorgvuldig uit. Dat doet hij volgens de specificaties van het verwijderingsplan.
  5. Verpakking, transport en storten: De verwijderde materialen verpakken ze in verpakkingsmateriaal dat voldoet aan de wettelijke vereisten. Vervolgens voeren ze de verpakte materialen veilig af naar erkende stortplaatsen voor asbestafval.
  6. Schoonmaak en inspectie: Na verwijdering vindt er een grondige schoonmaak plaats om eventuele achtergebleven vezels te verwijderen. Ook kunnen ze een meting uitvoeren om de luchtkwaliteit te controleren op eventuele achtergebleven vezels. Na goedkeuring van de schoonmaak en inspectie, kan het afgesloten gebied weer veilig worden gesteld voor gebruik.

Het is verstandig om asbest te laten verwijderen door een erkende deskundige. Zij moeten voldoen aan de wetten en regels die hiervoor gelden. Ook hebben zij kennis en ervaring om de asbestverwijdering veilig uit te voeren.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *