Hoe gaat een labo-analyse van een asbestmonster in zijn werk?

Zonder verder onderzoek kunnen we sommige materialen en toepassingen identificeren als asbesthoudend, terwijl het moeilijker is om andere materialen als ‘asbesthoudend’ te bestempelen. Een manier om dit te achterhalen, is door een asbestmonster labo-analyse toe te passen door een laboratorium met behulp van polarisatiemicroscopie (PLM).

Om te beginnen neemt een erkende asbestdeskundige het asbestmonster. Daarna sturen ze het monster naar een door FOD WASO erkend laboratorium voor analyse. Het laboratorium bereidt het monster voor door het te breken, te malen en te zeven om het zo fijn mogelijk te maken. Vervolgens plaatsen ze een kleine hoeveelheid van het monster op een microscoopglaasje en bedekken ze het met een dekglaasje.

Door gebruik te maken van een polarisatiemicroscoop, onderzoekt men het monster op de aanwezigheid van asbestvezels. Deze microscoop maakt gebruik van gepolariseerd licht om de vezels te identificeren en te meten. Een filter polariseert het licht, dat vervolgens door het monster heen schijnt. Wanneer het licht door de vezels gaat, verandert de polarisatiehoek, waardoor de vezels zichtbaar worden onder de microscoop.

Microscoopbeeld asbestvezels uit een asbestmonster labo-analyse
Microscoopbeeld asbestvezels

De laboratoriumtechnicus onderzoekt het monster vanuit verschillende hoeken en noteert zowel de aanwezigheid van asbestvezels als de hoeveelheid vezels per oppervlakte-eenheid. Vervolgens deelt de technicus het monster in een van de drie categorieën: positief, negatief of verdacht. Als het monster positief test op asbestvezels, identificeert de technicus de soort asbest en bepaalt hij de concentratie.

Andere technieken

Naast polarisatiemicroscopie (PLM) bestaan er andere geavanceerde analysetechnieken om asbest in materialen op te sporen. Transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) en röntgendiffractie (XRD) bijvoorbeeld. Deze technieken kunnen een gedetailleerder beeld geven van de asbestvezels en hun eigenschappen. Deze methoden kunnen over het algemeen duurder en tijdrovender zijn dan PLM. Maar ze kunnen wel nuttig zijn bij complexere of twijfelachtige gevallen.

De opdrachtgever van de analyse krijgt de resultaten van de asbestmonster labo-analyse. Zo kan die vervolgens beslissen hoe verder te handelen. De resultaten worden vervolgens door de asbestdeskundige in het asbest-attest verwerkt.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *