Een asbestattest is verplicht bij een “overdracht onder levenden”. Hieronder vallen onder andere het overdragen van een eigendomsrecht (zoals bij verkoop of schenking), het vestigen of overdragen van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik. Een erfenis valt hier niet onder en vereist dus geen asbestattest. Onder het begrip ‘overdracht’ vallen dus verschillende handelingen waarbij eigendomsrechten of zakelijke rechten van een pand worden overgedragen.

De definitie van ‘overdracht’ vind je hier terug.

Het verhuren van een pand legt op zichzelf geen verplichting op om een asbestattest op te stellen. Echter, vanaf 2032 moet elke eigenaar van een gebouw dat voor 2001 is gebouwd, beschikken over een asbestattest.

Verhuurders van dergelijke panden hebben tot 2032 de tijd om een asbestattest te verkrijgen. Indien een verhuurder al eerder over een asbestattest beschikt, is deze verplicht om een kopie van het attest te overhandigen aan zijn (nieuwe) huurder.

Een asbestattest is 10 jaar geldig, maar kan korter zijn als er beperkingen waren bij het onderzoek of als er hoogrisicomaterialen zijn gevonden.

De geldigheid is alleen belangrijk bij overdracht, niet voor de mijlpaal van 2032. Het attest vervalt automatisch als de geldigheidsdatum voorbij is of als er een recenter attest is.

Bij gewijzigde situaties kan een nieuw attest nodig zijn binnen een jaar na de vaststelling van nieuwe asbesthoudende materialen, verwijdering van asbest of wijzigingen door een incident.

Als asbestdeskundige moeten we in eerste instantie tijd besteden aan het verwerken van de informatie die we van de eigenaar hebben ontvangen. Dit vooronderzoek is belangrijk om ons plaatsbezoek goed voor te kunnen bereiden.

De duur van ons plaatsbezoek is voornamelijk afhankelijk van de grootte van de te onderzoeken ruimtes, het bouwjaar en de toegankelijkheid die de eigenaar kan bieden. Tijdens ons bezoek zullen we alle gegevens rechtstreeks invoeren in onze digitale databank.

Na ons plaatsbezoek zullen we de asbestinventaris finaliseren en, indien nodig, wachten op de resultaten van laboratoriumtesten voordat we het asbestattest aanvragen.

Doorgaans wordt het attest binnen de 2 weken na het plaatsbezoek bezorgd.

Het bouwjaar in de kadastrale legger is het referentiebouwjaar om te bepalen of een constructie een risicobouwjaar heeft. Andere informatiebronnen zijn ondergeschikt.

Er zijn 3 categorieën documenten die kunnen helpen bij het bepalen van het bouwjaar.:

  1. documenten na oplevering van de werken;
  2. documenten tijdens de uitvoering van de werken;
  3. documenten voor de uitvoering van de werken.

Als het referentiebouwjaar niet bekend is, kunnen documenten uit deze categorieën worden gebruikt volgens het Inspectieprotocol.

Wij maken asbest-attesten op voor huizen/appartementen in de regio Antwerpen alsook regio Oostkamp. Op vraag verplaatsen wij ons ook daarbuiten.

Niet alle soorten asbest zijn even schadelijk voor de gezondheid. In sommige gevallen is het beter om asbest preventief te verwijderen. Als je vermoedt dat je te maken hebt met gevaarlijk asbest, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen om het te laten verwijderen.

Op 22 april 2022 werden de ministeriële besluiten gepubliceerd die nodig zijn voor de implementatie van het asbestattest. Zeven maanden na deze publicatie, op 23 november 2022, treedt de verplichting om een asbestattest voor te leggen in werking voor elke overdracht waarvan het compromis of de verkoopsovereenkomst vanaf die datum wordt ondertekend.

Voor gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, geldt de verplichting om een asbestattest voor te leggen pas vanaf 1 mei 2025.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest vereist bij de verkoop van een pand dat voor 2001 is gebouwd. De koper moet op de hoogte worden gebracht van de inhoud van het attest bij het ondertekenen van het compromis.

Kopers zullen waarschijnlijk vooraf een kopie van het attest opvragen, bijvoorbeeld bij een kijkdag. Voor gemeenschappelijke delen van panden onder gedwongen mede-eigendom geldt deze verplichting pas vanaf 1 mei 2025. Elke eigenaar van een pand dat vóór 2001 is gebouwd, moet vanaf 2032 beschikken over een asbestattest.

Als verhuurder van een dergelijk pand is een asbestattest pas vereist vanaf 2032.

Als u al eerder een attest heeft, moet u een kopie overhandigen aan uw (nieuwe) huurder zodra u erover beschikt.

Meer info vind je hier.

Een asbestattest is niet nodig voor gebouwen die dateren van na 2001. Voor gebouwen met een toegankelijke constructie met risicobouwjaar van voor 2001 is een asbestattest verplicht, tenzij de constructie kleiner is dan 20m².

In dat geval moet de notaris vermelden in de overeenkomst en akte dat het gebouw onder de verplichting valt, maar dat het wegens de te kleine oppervlakte onder de uitzonderingsregel valt.