Na een grondige asbestinventarisatie van een gebouw door een gecertificeerde asbestdeskundige, maakt deze een asbest attest (ofwel asbestinventarisatieattest) op. 

De asbestinventaris bevat onder andere de materialen of gebouwonderdelen die asbest bevatten. Alsook waar deze zich bevinden in het gebouw, wat de staat van het asbest is en hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd. Deze informatie is van groot belang voor toekomstige kopers van een gebouw. Op deze manier krijgen zij een idee van de mate waarin het gebouw “asbestveilig” is. Volgens de wet moet er daarom een asbestinventaris beschikbaar zijn. Deze inventaris dient aan kandidaat-kopers van een gebouw te worden overhandigd voordat zij een compromis of notariële akte ondertekenen. 

Wanneer heb je een geldig asbest attest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heb je een geldig asbestattest nodig bij de verkoop van een gebouw (of een deel ervan) dat vóór 2001 is opgericht en dat je als eigenaar wenst te verkopen.

De Vlaamse overheid streeft ernaar om tegen 2040 heel Vlaanderen asbestveilig te maken. Daarom zal je tegen 2032 verplicht zijn om voor elke woning (gebouwd vóór 2001) over een asbestattest te beschikken. Ook als de woning niet wordt verkocht.

De overheid werkt momenteel aan wetgeving om ook toekomstige huurders van wooneenheden te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Vanaf 1 mei 2025 zal het verplicht zijn om voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, te beschikken over een asbestattest.

Laat je asbest attest door ons, De Asbest Inventariseerder, opstellen. Vraag jouw attest hier aan.