OVAM: Verantwoordelijkheid en het belang van het asbestattest in Vlaanderen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) speelt een essentiële rol bij het beheer van afvalstoffen en het waarborgen van een veilige leefomgeving in Vlaanderen. In het bijzonder heeft OVAM een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om asbest, een gevaarlijke stof die nog steeds aanwezig is in vele gebouwen. Dit artikel zal de verantwoordelijkheid van OVAM inzake asbest en het belang van het asbestattest toelichten.

1. Wat is OVAM?

OVAM is de afkorting van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Deze overheidsinstelling heeft als taak het voorkomen en beheren van afvalstoffen, het stimuleren van duurzaam materiaalgebruik, en het saneren van verontreinigde gronden in Vlaanderen. OVAM werkt nauw samen met andere instanties, bedrijven en burgers om een veilige en gezonde leefomgeving te bevorderen.

2. Asbest: een gevaarlijke stof

Asbest is een mineraal dat in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw vanwege zijn isolerende en brandwerende eigenschappen. Echter, inzichten in de gezondheidsrisico’s van asbest hebben geleid tot strengere regelgeving en maatregelen om blootstelling aan deze stof te verminderen. Asbestvezels kunnen bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker en asbestose.

3. OVAM’s verantwoordelijkheid

OVAM heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het beheer van asbesthoudende materialen. Ze zorgt voor de ontwikkeling van richtlijnen en procedures om asbest op een veilige manier te verwijderen en te verwerken. OVAM werkt ook samen met andere instanties om bewustwording te creëren en te informeren over de risico’s van asbest.

4. Het belang van het asbestattest

Het asbestattest is een cruciaal document bij de verkoop van een woning die dateert van vóór 2001. Dit attest is verplicht en geeft inzicht in de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de woning. OVAM heeft de taak om het asbestattest te beheren en te controleren. Het attest is bedoeld om potentiële kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest en hen bewust te maken van eventuele risico’s.

5. Asbestbeheer en -veiligheid

Het beheer van asbest is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de eigenaar van een gebouw, aannemers en OVAM. OVAM biedt richtlijnen en informatie over veilige verwijdering en verwerking van asbesthoudende materialen. Het is van groot belang dat eigenaren van gebouwen zich bewust zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbest en de juiste maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Een team van professionals voert veilige asbestverwijdering uit.
Professionele asbestverwijdering is essentieel voor een veilige leefomgeving.

OVAM speelt een centrale rol in het beheer van afvalstoffen, met specifieke aandacht voor asbest. Het asbestattest, beheerd door OVAM, is van essentieel belang bij de verkoop van woningen om potentiële kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest. Het is belangrijk dat zowel instanties als individuen verantwoordelijkheid nemen in het beheer en de veilige verwijdering van asbesthoudende materialen. Samen kunnen we werken aan een veiligere en gezondere leefomgeving voor iedereen.

Meer informatie over OVAM

Informatie over asbestbeheer

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *